Van Hiệu Chuẩn 713 – Calgaz

Liên hệ để báo giá

Sẵn Kho

Van hiệu chuẩn 713 Calgaz

Loại van to lớn tiết kiệm này được thiết kế để điều chỉnh một lưu lượng nhất đinh, và có thể được sử dụng cho các bình khí Calgaz 34, Calgaz 58, Calgaz 103s và Calgaz 116. Mỗi van được khách hàng điều chỉnh trước để đưa một lưu lượng khí nhất định

Liên hệ để báo giá

Mô tả

Van hiệu chuẩn 713 Calgaz

Loại van to lớn tiết kiệm này được thiết kế để điều chỉnh một lưu lượng nhất đinh, và có thể được sử dụng cho các bình khí Calgaz 34, Calgaz 58, Calgaz 103s và Calgaz 116. Mỗi van được khách hàng điều chỉnh trước để đưa một lưu lượng khí nhất định

Tìm Sản Phẩm

Van Hiệu Chuẩn 713 - Calgaz

Liên hệ để báo giá

Add to Cart