Hộp Đựng Bình Khí 574 Calgaz

VNĐ

Sẵn Kho

Hộp đựng bình khí Calgaz

Hộp đựng có thể chứa cả bình khí lẫn các phụ kiện khác đi kèm.

Thiết kế thông minh, cho phép người sử dụng có thể thoai mái xách đi khi di chuyển cả bình khí, van hiệu chuẩn lẫn dây kết nối.

Dễ dàng hiệu chuẩn thiết bị ngay cả khi để bình khí, van hiệu chuẩn trong hộp đựng.

Sử dụng an toàn, hiệu quả hơn với hộp đựng bình khí Calgaz.

Category:

VNĐ

Liên Hệ

Mô tả

Hộp đựng bình khí Calgaz

Hộp đựng có thể chứa cả bình khí lẫn các phụ kiện khác đi kèm.

Thiết kế thông minh, cho phép người sử dụng có thể thoai mái xách đi khi di chuyển cả bình khí, van hiệu chuẩn lẫn dây kết nối.

Dễ dàng hiệu chuẩn thiết bị ngay cả khi để bình khí, van hiệu chuẩn trong hộp đựng.

Sử dụng an toàn, hiệu quả hơn với hộp đựng bình khí Calgaz.

Tìm Sản Phẩm

Hộp Đựng Bình Khí 574 Calgaz

VNĐ

Add to Cart