Vải UD Aramid

Liên hệ để báo giá

Category:

Liên hệ để báo giá

Liên Hệ
Liên Hệ

Mô tả

Kiểu UD Aramid

Vải UD Aramid Wovxxen đáp ứng cường độ chịu kéo tốt nhất .

Vải UD Aramid

Thông số kỹ thuật Vải UD Aramid

Code No.StyleWidthDensity

(25m/m)

Thick

ness

WeightRoll

length

Re-mark
m/mWarpFillm/mg/m2M
YC-150-KUD600000.1515050/
YC-200-KUD600000.220050/
YC-270-KUD600000.2727050/
YC-300-KUD600000.330050/
YC-350-KUD600000.3535050/

 

Hotline: 0986.53.59.59

https://www.facebook.com/vaibatchongchay/

 

 

Tìm Sản Phẩm

Vải UD Aramid

Liên hệ để báo giá

Add to Cart