THÔNG TIN LIÊN HỆ

Liên Hệ

Điện thoại: (0254)3.573.537 Fax: (0254)3.573.273 Email: info@easternsea.com.vn Hotline: 0986.53.59.59

Địa chỉ

11A Lương Thế Vinh, Phường 9, TP.Vũng Tàu

Giờ Làm Việc

Thứ Hai – Thứ Sáu: 7:30′ – 17:30′ Thứ bảy: 7:30′ – 11:30′

Tìm Sản Phẩm