Dây Kết Nối Van Hiệu Chuẩn 1670 – Calgaz

Liên hệ để báo giá

Sẵn Kho

Dây kết nối cho van  hiệu chuẩn 1670 – Calgaz

– Nhựa Teflon
– Sử dụng cho khí phản ứng
– Van lắp bích.

Category:

Liên hệ để báo giá

Mô tả

Dây kết nối cho van  hiệu chuẩn 1670 – Calgaz

– Nhựa Teflon
– Sử dụng cho khí phản ứng
– Van lắp bích.

Tìm Sản Phẩm

Dây Kết Nối Van Hiệu Chuẩn 1670 - Calgaz

Liên hệ để báo giá

Add to Cart