Bộ lục giác đầu bi thân dài Supertool | HKXB7S-HKXB9S |

400,000 VNĐ470,000 VNĐ

Use of upto 25° angle off-axis to crew is allowed.

Material: SNCM. V

Finish: Chrome Plated Matt Finish

Hardness: 55 ~ 60 HRC.

 

400,000 VNĐ470,000 VNĐ

Liên Hệ
Clear

Mô tả

 

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Bộ lục giác đầu bi dài

,

Tìm Sản Phẩm

Bộ lục giác đầu bi thân dài Supertool | HKXB7S-HKXB9S |

400,000 VNĐ470,000 VNĐ

Add to Cart