Bộ lục giác Supertool | HKS9S |

423,000 VNĐ

Material: SNCM. V

Finish: Chrome Plated Matt Finish

Hardness: 55 ~ 60 HRC.

 

423,000 VNĐ

Liên Hệ
Clear

Mô tả

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Bộ lục giác

Tìm Sản Phẩm

Bộ lục giác Supertool | HKS9S |

423,000 VNĐ

Add to Cart