Van Hiệu Chuẩn 713 – Calgaz

VNĐ

Sẵn Kho

Van hiệu chuẩn 713 Calgaz

Loại van to lớn tiết kiệm này được thiết kế để điều chỉnh một lưu lượng nhất đinh, và có thể được sử dụng cho các bình khí Calgaz 34, Calgaz 58, Calgaz 103s và Calgaz 116. Mỗi van được khách hàng điều chỉnh trước để đưa một lưu lượng khí nhất định

VNĐ

Liên Hệ

Mô tả

Van hiệu chuẩn 713 Calgaz

Loại van to lớn tiết kiệm này được thiết kế để điều chỉnh một lưu lượng nhất đinh, và có thể được sử dụng cho các bình khí Calgaz 34, Calgaz 58, Calgaz 103s và Calgaz 116. Mỗi van được khách hàng điều chỉnh trước để đưa một lưu lượng khí nhất định

Tìm Sản Phẩm

Van Hiệu Chuẩn 713 - Calgaz

VNĐ

Add to Cart