Van Hiệu Chuẩn Trigger 4210 – Calgaz

VNĐ

Sẵn Kho

Van hiệu chuẩn Trigger 4210 Calgaz

Dòng van 4200 được biết tới với cái tên “ Trigger”, được thiết kế để nhanh chóng xả ra một lượng khí lớn. Bằng cách nhấn  nút kích hoạt ở van sẽ chia khí ra với một tỉ lệ lưu lượng đã được đặt ra trước đó bởi khách hàng. Van khởi động cũng sẽ bị khóa ở nút “on” để liên tục xả khí.

VNĐ

Liên Hệ

Mô tả

Van hiệu chuẩn Trigger 4210 Calgaz

Dòng van 4200 được biết tới với cái tên “ Trigger”, được thiết kế để nhanh chóng xả ra một lượng khí lớn. Bằng cách nhấn  nút kích hoạt ở van sẽ chia khí ra với một tỉ lệ lưu lượng đã được đặt ra trước đó bởi khách hàng. Van khởi động cũng sẽ bị khóa ở nút “on” để liên tục xả khí.

Tìm Sản Phẩm

Van Hiệu Chuẩn Trigger 4210 - Calgaz

VNĐ

Add to Cart